שמיני תשפ"ב | הרב ראובן ששון | סקירה כללית של פרשות השבוע וסוד מאכלות אסורות

225 צפיות · לפני חודשיים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

בחוקותי תשפ"ב | הרב ראובן ששון | השמיטה כצוהר להבנת בסיס קיומנו בארץ

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
10 צפיות · לפני יום

'ושבתה הארץ' | מהות הארץ וסוד קדושתה | הרב ראובן ששון (קהילת הלומדים)

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
84 צפיות · לפני 3 ימים

בהר תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'שמיטה ואצל הר סיני'- הקשר בין התורה ובין השמיטה והיובל

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
105 צפיות · לפני 6 ימים

אמור תשפ"ב | תפקיד הכהונה בישראל | השפעה סגולית והתגברות אור השכינה בגאולה| הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
228 צפיות · לפני 11 ימים

יום העצמאות תשפ"ב | הרב ראובן ששון | היינו כחולמים- התבוננות עומק במזמור בשוב ה' שיבת ציון ובמסר שלו

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
224 צפיות · לפני 11 ימים

אמור תשפ"ב | שיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'שבעת ימים תחת אמו'- סוד הקשר לאלוקים הנלמד מקרבן וברית

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
57 צפיות · לפני 13 ימים

קדושים תשפ"ב | השיעור השבועי | הגישה הנכונה לעבודת המידות לאור מבנה ספירת עומר | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
232 צפיות · לפני 18 ימים

קדושים תשפ"ב | מעלת המצוות - המצוות בונות את בסיס הנפש של עם ישראל | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
128 צפיות · לפני 20 ימים

שביעי של פסח תשפ"ב (עמוק) | קריעת הים - סוד הניסים והתגלות האור המקיף | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
55 צפיות · לפני 25 ימים

שביעי של פסח תשפ"ב | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | יציאת מצרים, בריאת העולם וקריעת ים סוף

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
249 צפיות · לפני חודש

הצג עוד