הרב אברהם יוסף שליט"א שואלים בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום

76 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב אברהם יוסף שליט"א

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א איך אפשר לקיים את המצווה בלי לעשות פרוזבול

הרב אברהם יוסף שליט"א
30 צפיות · לפני יום

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א למי עושים שטר פרוזבול

הרב אברהם יוסף שליט"א
39 צפיות · לפני 4 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א מה היא תקנת הפרוזבול

הרב אברהם יוסף שליט"א
63 צפיות · לפני 5 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א מה נוסח הברכה שמברכים בהפרשת חלה

הרב אברהם יוסף שליט"א
248 צפיות · לפני 6 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א מתי עושים הפרשת חלה על מצות

הרב אברהם יוסף שליט"א
46 צפיות · לפני 8 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א מה הם חמשת מיני דגן שחייבים בהם הפרשת חלה

הרב אברהם יוסף שליט"א
84 צפיות · לפני 9 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א מאיזו כמות יש להפריש חלה?

הרב אברהם יוסף שליט"א
103 צפיות · לפני 12 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א האם יש מצווה מהתורה להפריש חלה תרומה

הרב אברהם יוסף שליט"א
133 צפיות · לפני 13 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א האם הדין של טוסטר אובן נחשב כמו תנור אפיה

הרב אברהם יוסף שליט"א
46 צפיות · לפני 14 ימים

הרב הגאון אברהם יוסף שליט"א האם מותר להשתמש בתנור בשבת

הרב אברהם יוסף שליט"א
159 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד