Rabbi David Yosef - Purim: "To Love Studying Torah"

57 צפיות · לפני חודשיים

יחוה דעת

הרב דוד יוסף – פרשת בחוקותי: "עמל התורה"

יחוה דעת
134 צפיות · לפני 13 שעות

הרב דוד יוסף – האם מותר לשבת בתחנת אוטובוס בשבת

יחוה דעת
403 צפיות · לפני יומיים

הרב דוד יוסף – האם מותר להסתכל בחלון ראווה בשבת

יחוה דעת
346 צפיות · לפני 3 ימים

שיחה מיוחדת מהרב דוד יוסף – "קירוב באהבה" – ו' אדר א' תשפ

יחוה דעת
203 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף – כל ישראל ערבין זה בזה! מהי ערבות זו??

יחוה דעת
155 צפיות · לפני 4 ימים

הרב דוד יוסף - פרשת בהר: "אנחנו צריכים להעריך את הזמן שלנו בעולם הזה!"

יחוה דעת
500 צפיות · לפני 7 ימים

Rabbi David Yosef - Parashat Emor: "Educating our Children"

יחוה דעת
163 צפיות · לפני 7 ימים

הרב דוד יוסף - פרקי אבות: "אדם צריך להיות שופט על עצמו" - ל' ניסן תשפ"ב

יחוה דעת
165 צפיות · לפני 8 ימים

הרב דוד יוסף – האם מותר לשכור אברכים בתשלום ללמוד לעילוי נשמת אביו כשהייארצייט חל בשבת

יחוה דעת
201 צפיות · לפני 8 ימים

השיעור השבועי של הרב דוד יוסף - כללים בהלכות מוקצה - ז' אייר תשפ"ב

יחוה דעת
386 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד