פנינים יקרים בפרק שירה - חלק צ"ח - פרשת ויקרא - י"א אדר ב' התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

0 צפיות · לפני חודשיים

מוסדות אור מאיר

ובלכתך בדרך - יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס חלק א - פרשת בהר - יב אייר התשפב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
35 צפיות · לפני 5 ימים

ובלכתך בדרך - יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס חלק ג - פרשת בהר - יב אייר התשפב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
3 צפיות · לפני 5 ימים

ובלכתך בדרך - יומא דהילולא רבי מאיר בעל הנס חלק ב - פרשת בהר - יב אייר התשפב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
3 צפיות · לפני 5 ימים

פנינים יקרים בפרשת השבוע - טו - אור החיים הקדוש בפרשה - פרשת בהר - יב אייר - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
4 צפיות · לפני 5 ימים

משניות בדרך הפרדס - פרקי אבות (פרק ב, משנה ב) חלק י"א - י"ב אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
28 צפיות · לפני 6 ימים

פנינים יקרים בפרשת השבוע - יג - פתוחי חותם בפרשה - פרשת בהר - יא אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
32 צפיות · לפני 6 ימים

בן איש חי הלכות נטילת ידיים - סוד נטילת הידיים 2 - פרשת בהר - יב אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
53 צפיות · לפני 6 ימים

פנינים יקרים בפרשת השבוע - יב - פניני ההפטרה - פרשת בהר - י"א אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
114 צפיות · לפני 6 ימים

בן איש חי הלכות נטילת ידיים - סוד נטילת הידיים - פרשת בהר - י"א אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
43 צפיות · לפני 6 ימים

פנינים יקרים בפרשת השבוע - יא - חשבון נפש - פרשת בהר - י"א אייר התשפ"ב - הרב אריה סויסה שליט"א

מוסדות אור מאיר
29 צפיות · לפני 6 ימים

הצג עוד