מסר קצר לפורים יש בכוחו לעשות אותנו יהודים יותר טובים הרב בן ציון סנה י' אדר ב, תשפ'ב33286288

14 צפיות · לפני חודשיים

הרב בן ציון סנה

חי אייר דיני מקצה בשבת סימן פז סעיף יח עד פח א בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף עו באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

יט אייר דיני מקצה בשבת סימן פח סעיף סעיפים ב עד ו בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

פרשת בהר מה עניין שמיטה להר סיני

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף עה באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ח בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

0146 משניות מסכת שביעית פרק ד משניות ז ח בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ח באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

הצג עוד