איפה הבעש"ט נמצא בשמים? סגולה לעשירת - סיפורי הבעש"ט במוצא"ש | הגר"י צמח שליט"א

57 צפיות · לפני חודשיים

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א

אדם שנאמן לתורה התורה נאמנת לו | פרקש בחוקותי | הגר''י צמח שליט''א

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
10 צפיות · לפני 10 שעות

איך זוכים להחיות מתים | סיפורי בעש''ט | הגר''י צמח שליט''א

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
29 צפיות · לפני 4 ימים

כמה ה' יתברך מרחם על עם ישראל | תנא דבי אליהו | המשפיע הרב שלום פרקש שליט''א

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
65 צפיות · לפני 6 ימים

ויכוח עם אטאיסט | הגר''י צמח שליט''א מרתק

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
73 צפיות · לפני 6 ימים

מלכות ה' ובחירת האדם | הגר''י ביטון שליט''א

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
38 צפיות · לפני 6 ימים

מחשבה טובה מתקן את כל התיקונים ומאיר את החשך מרגש! | תיקוני זוהר לרמח''ל 59 | הגר''י צמח שליט''א

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
72 צפיות · לפני 6 ימים

התפילה בהכנעה מתוקה לפני הקב''ה | תיקוני זוהר לרמח''ל 57 - 58 | הגר''י צמח שליט''א

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
34 צפיות · לפני 7 ימים

תפילה נכונה כמו אלף תפילות | תיקוני זוהר לרמח''ל

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
9 צפיות · לפני 7 ימים

דילול דם הצלת נפשות | מאת הגר''י צמח שליט''א מומלץ

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
10 צפיות · לפני 7 ימים

הגאון הינוקא מיוחס למרן האריז''ל והבית יוסף | הגר''י צמח שליט''א מספר על הקשר העז

הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
23 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד