דרשו סיום הדף היומי בהלכה - ארה''ב ל' אדר תשפ''ב | Dirshu world siyum Daf Hayomi B'halacha - USA💥

3 צפיות · לפני 3 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 17 שעות

האם דין 'אִטֵּר יָד' נקבע לפי טבע האדם או לפי הרגליו העכשוויים?- סימן כ"ז- סעיף ו'- סעיף ח'

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 17 שעות

האם ניתן להניח את התפילין של ראש לכל אורך שיפוע הקדקוד?- סימן כ"ז- סעיף ט'

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 17 שעות

האם דין 'אִטֵּר יָד' נקבע לפי טבע האדם או לפי הרגליו העכשוויים?- סימן כ"ז- סעיף ו'- סעיף ח'

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עה

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עה

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עג

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 17 שעות

הצג עוד