טוב שמתחפש לרע | דעת אלוקים- ל | הרב יהושע שפירא

2 צפיות · לפני 3 חודשים

ישיבת רמת גן

הדלקת ל"ג בעומר לעילוי נשמת ידידיה פוגל ז"ל | ל"ג בעומר תשפ"א | ישיבת רמת גן ומשפחת פוגל

ישיבת רמת גן
6 צפיות · לפני 13 שעות

איך קונים "הודך והדרך"? | צפרא טבא- שיעור באגדתא | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
3 צפיות · לפני 13 שעות

גיל לימוד הקבלה | צורבא מרבנן סבב חדש- לה | ל"ג בעומר | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
5 צפיות · לפני 13 שעות

שיעור לל"ג בעומר | מעלתו לימוד תורתו של רשב"י | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
5 צפיות · לפני 13 שעות

אזכרה והדלקת ל"ג בעומר- ידידה פוגל ז"ל | ל"ג בעומר- יום רביעי | 21:30

ישיבת רמת גן
65 צפיות · לפני יומיים

ממקומך- מתוך האלבום "מבקשי פניך 3 // שבת קודש ברמת גן" | לעילוי נשמת ידידיה פוגל ז"ל

ישיבת רמת גן
130 צפיות · לפני יומיים

נשמה יתירה- שבת ושמיטה | שפת אמת לפרשת בהר- תרנג | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
43 צפיות · לפני 8 ימים

גדר קריאת שמע ומצוות צריכות כוונה | צורבא מרבנן - סבב חדש- לד | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
67 צפיות · לפני 8 ימים

טומאה וטהרה במבט אלוקי | דבר תורה לפרשת אמור | הרב יהודה מלמד

ישיבת רמת גן
14 צפיות · לפני 14 ימים

כמה טוב בישראל! | ליל יום העצמאות תשפ"ב | שיחה מאת נדב רט

ישיבת רמת גן
273 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד