מסר קצר לפרשת פקודי כאשר ציוה ה', אל תעשה מצוות ע''פ השכל הרב בן ציון סנה כח' אדר א, תשפ'ב3303

1 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב בן ציון סנה

ונתתי שלום בארץ "נעם דיך נישט אהן פארן רבינ'ס כבוד" המצוה הזאת תכבד את הרבי

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני 20 שעות

פרשת בחוקתי די למחלוקת ונתתי שלום בארץ

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יומיים

חי אייר דיני מקצה בשבת סימן פז סעיף יח עד פח א בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 4 ימים

מסכת יבמות דף עו באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 4 ימים

יט אייר דיני מקצה בשבת סימן פח סעיף סעיפים ב עד ו בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 4 ימים

פרשת בהר מה עניין שמיטה להר סיני

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 4 ימים

מסכת יבמות דף עה באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני 4 ימים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ח בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 4 ימים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני 4 ימים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד