28 בפברואר 2022(1)

0 צפיות · לפני 4 חודשים

גבע ראפ

*458 Geva Rapp - Haftarat Korach - The Right Way of willing a King:

גבע ראפ
17 צפיות · לפני 7 ימים

*455 Geva Rapp - Yahrzeit of my father in law, R' Shalom BHarav Yossef ZZL - The Tikun of the Spies:

גבע ראפ
21 צפיות · לפני 7 ימים

*457 Geva Rapp - Parashat Korach - Holy Nation, Land & State:

גבע ראפ
10 צפיות · לפני 7 ימים

*456 Geva Rapp - Shabbat Korach - like Kayin & the Minnim:

גבע ראפ
13 צפיות · לפני 7 ימים

456# גבע ראפ - שבת קורח - קיינות-קורחות-מינות:

גבע ראפ
7 צפיות · לפני 7 ימים

455# גבע ראפ - לאזכרת חותני מורי ותיקון המרגלים:

גבע ראפ
16 צפיות · לפני 7 ימים

457# גבע ראפ - לפרשת קורח - קדושת הנצח של העם והארץ:

גבע ראפ
79 צפיות · לפני 7 ימים

458# גבע ראפ - הפטרת קורח - מלך כנידרש ועם מקודש:

גבע ראפ
6 צפיות · לפני 7 ימים

452# גבע ראפ - לשבת שלח - טובה הארץ מאוד מאוד! -

גבע ראפ
20 צפיות · לפני 12 ימים

*454 Geva Rapp - Haftarat Shelach - Just Listen Rachav's Words... :

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד