קדושת שביעית בפירות, בלימונים, אם יש ספיחים בבננה, ואוצר בית דין, נוה שלום אשקלון כ"ג אדר א' התשפ"ב

25 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב אורן צדוק

פרשת קרח תגליות מרתקות בסיפור קרח ממדרש הגדול - כ"ד סיוון תשפ"ב נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
31 צפיות · לפני יום

דעתיד לחטתא או דחדתא ? ג' שרעבית נכונה יותר משל מרכז תימן וצפונה? כ"ג סיוון התשפ"ב מורשת אבות רעננה

הרב אורן צדוק
11 צפיות · לפני יומיים

קרח, איך נמשכים אנשי רוח אחר איש שכולו רוח! מקרח ועד קרח חיי ממשלה, כב' בסיון תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
75 צפיות · לפני 3 ימים

ברכת הבננה, חצילים, בסבאס, פאפיה, פסיפלורה - ט'ו בסיון תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
32 צפיות · לפני 4 ימים

שומע קדיש באמצע לימוד תורה - אם חייב לענות? שני מניינים השומעים אלו את אלו. יז' סיון נוה שלום אשקלון

הרב אורן צדוק
36 צפיות · לפני 5 ימים

האם מברכים על שתיית מים חמים או קרים, להגברת נוזלים בגוף ? ומה עם סודה ? נוה שלום אשקלון יז' סיון

הרב אורן צדוק
388 צפיות · לפני 6 ימים

ברך על בננה 'בורא פרי העץ' יצא? והאם צריך להקדים אכילת בננה לאכילת אפרסק? ט"ו סיוון ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
165 צפיות · לפני 9 ימים

הרב אורן צדוק פרשת השבוע שלח לך ט'ו בסיון תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
134 צפיות · לפני 9 ימים

שיעור מרתק בחובת חיתוך הלשון בהוצאת האותיות מהפה, מורשת אבות שברץ 10 רעננה ט"ו סיוון התשפ"ב

הרב אורן צדוק
71 צפיות · לפני 10 ימים

הרב אורן צדוק - הטעם הסודי לסגולת 'המן' ביום שלישי פרשת בשלח ט' בשבט תשפ'ב ברית שלום הרצליה

הרב אורן צדוק
31 צפיות · לפני 11 ימים

הצג עוד