מתי אדם מתחתן עם אישה שאינה שלו? סוד הנשמה של בעל ואשתו. מי זה החצי שלך? איך יודעים עם מי להתחתן?

283 צפיות · לפני 3 חודשים

יעקב מאור

מצוות שילוח קן שזכיתי לעשות, וסנדקאות בברית. הסבר על שילוח הקן, הקשר לגאולה וברכה לכם. כדאי לראות!

יעקב מאור
3 צפיות · לפני 15 שעות

נפלתי! חשבון נפש שלי. מבהיל. אני רוצה להיות צדיק, אבל...ה' יצילנו! החטא הקדמון. אולי עדיף שלא תראו.

יעקב מאור
101 צפיות · לפני יומיים

גוג ומגוג! נקמת המשיח בשונאי ישראל. הרמח"ל מאמר הגאולה והקשר לגרזן מלא בדם בפיגוע באלעד. סרטון חזק!

יעקב מאור
72 צפיות · לפני 7 ימים

גרזן וסיגריה, החטא ועונשו! הקשר לחלום שפתר דניאל, והעצה איך לחסל את ממשלת הברזל והחרס של האינטרסים!

יעקב מאור
41 צפיות · לפני 8 ימים

המשיח התגלה! מי נגאל ומי לא? מה ההבדל בין שניים שנגאלו?

יעקב מאור
86 צפיות · לפני 9 ימים

מי רוצה נשמה עולמית? עצה מר' אליהו מני רבו של הבן איש חי. ח' באייר (או באלול או טבת) שיוצא ביום ב'.

יעקב מאור
5 צפיות · לפני 10 ימים

טרור ערבי! איך יוצאים מזה? מכה ניצחת לשונאינו! מכיוון בלתי צפוי! חובה לראות ולהפיץ!

יעקב מאור
74 צפיות · לפני 12 ימים

פנייה אל רבנים פוסקי הדור! הסרת המכשול הסופי לגילוי המשיח. גאולה ותקומה.גם: סיפור עליית משפחתי לארץ.

יעקב מאור
40 צפיות · לפני 13 ימים

רוצים ישועות?! בדוק! ג' אייר הילולת רבי ישעיה שטיינר מקרסטיר.

יעקב מאור
5 צפיות · לפני 14 ימים

האם מותר להכות יהודי רשע? לחנך אותו! חובה לראות!

יעקב מאור
24 צפיות · לפני 15 ימים

הצג עוד