משפטים תש"פ | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | היחס לכסף, לפרנסה ולעושר לאור מצות הלוואה ואיסור רבית

133 צפיות · לפני 3 שנים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

ט"ו בשבט ומהותו של חודש שבט | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
123 צפיות · לפני יומיים

בשלח תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'יודע נגן' - סודות השירה והמוזיקה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
353 צפיות · לפני 3 ימים

פנימיות ההלכה | הרב ראובן ששון |שיעור 1 | הקדמה - יחס הלכה ופנימיות | ביאור שולחן ערוך אורח חיים א א

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
50 צפיות · לפני 4 ימים

'כי בי חשק' - הצדיקים העומדים לפני ה' וגדולת מעלתם | לכבוד הילולת הבבא סאלי | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
343 צפיות · לפני 8 ימים

בא תשפ"ג | נס וטבע - מעלת הניסים ומעלת הטבע והסיבה מדוע הנהגת ה' היא דווקא בטבע | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
194 צפיות · לפני 9 ימים

בא תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'להתחדש כמותה' - סוד ברכת הלבנה וכוח ההתחדשות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
313 צפיות · לפני 11 ימים

בא תשפ"ג • שובבי"ם | להיות נאמן לנשמתו העצמית | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
314 צפיות · לפני 12 ימים

וארא תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | הסיבות הגלויות והנסתרות לשעבוד מצרים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
321 צפיות · לפני 17 ימים

וארא תשפ"ג | שעבוד מצרים- ארבע מדרגות ירידה ועליה- אבות, שבטים, דור המדבר וכל הדורות| הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
322 צפיות · לפני 19 ימים

שמות תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | השם, השיעבוד והחירות - מדוע חשוב לזכור את שמי?

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
451 צפיות · לפני 24 ימים

הצג עוד