על מה אתה מתגאה?

0 צפיות · לפני 3 חודשים

הרב יקיר בוטה שליט"א

הדף היומי מסכת יבמות דף סט' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף סז' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
3 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף סח' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
4 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף סו' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
2 צפיות · לפני 4 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף סד' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
5 צפיות · לפני 5 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף סה' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
5 צפיות · לפני 5 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף סג' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
7 צפיות · לפני 7 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף סב' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
5 צפיות · לפני 8 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף ס' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
7 צפיות · לפני 8 ימים

הדף היומי מסכת יבמות דף נט' הרב יקיר בוטה

הרב יקיר בוטה שליט"א
7 צפיות · לפני 9 ימים

הצג עוד