פרשת כי תישא אל תגידו שלא אמרו לך תתצטרף וככה תקרב את הגאולה

0 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב בן ציון סנה

מסכת יבמות דף קי באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת יבמות דף קיא באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני 21 שעות

מסר קצר לפרשת חוקת כשיש תקווה יכולים להחזיק מעמד (בשפת העברית)

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 21 שעות

מסר קצר לפרשת חוקת כשיש תקווה יכולים להחזיק מעמד (בשפת האידיש)

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני 21 שעות

מה היתה העצה של משה לקורח בוקר ויודע ד' את אשר לו

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני 21 שעות

מסכת עבודה זרה דף כג עמוד ב באידיש

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף כג עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף כג באידיש

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יומיים

מסכת יבמות דף קח באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

מסכת עבודה זרה דף כד עמוד א באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד