באותה שעה ... ומזכיר זכותם וממהר גאולתם | קדוש מאת מוטי ויזל

1 צפיות · לפני 4 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף פב

דרשו ה׳ ועוזו
11 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פג

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 21 שעות

מדוע יש שנוהגים לנשק את היד לאחר המשמוש בתפילין?- סימן כ"ח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 21 שעות

מדוע יש שנוהגים לנשק את היד לאחר המשמוש בתפילין?- סימן כ"ח

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פא

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 21 שעות

היכן צריך לְמַקֵּם את הקשר של תפילין של ראש? סימן כ"ז- סעיף י'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

היכן צריך לְמַקֵּם את הקשר של תפילין של ראש? סימן כ''ז- סעיף י'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יומיים

Rabbi Dovid Hofstedter- Pirkei Avot Perek 4 Mishna 9

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יומיים

סיפורים בראי הפרשה- פרשת במדבר

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד