דף יומי מסכת מסכת חגיגה דף ב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

31 צפיות · לפני 3 חודשים

דף יומי סיני

מושגים בגמרא: תהליך היטמאות המצורע ותהליך טהרת המצורע

דף יומי סיני
2 צפיות · לפני 15 שעות

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף ע - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
10 צפיות · לפני 15 שעות

חידושי רב חיים מבריסק על הרמב"ם - הלכות שבת

דף יומי סיני
37 צפיות · לפני 5 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
36 צפיות · לפני 5 ימים

מושגים בגמרא: נכסי צאן ברזל מול נכסי מילוג

דף יומי סיני
27 צפיות · לפני 5 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 9 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף נו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 14 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף נד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 16 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף נ - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 19 ימים

הצג עוד