BreslevTube

130 צפיות · לפני 3 שנים

BreslevTube
633 עוקבים
הרב עופר ארז - העולם רועש וגועש מה עושים (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - העולם רועש וגועש מה עושים (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
33 צפיות · לפני יום
הרב עופר ארז - וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
40 צפיות · לפני יומיים
הרב עופר ארז - יצאית מצרים מתוכינו (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - יצאית מצרים מתוכינו (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
31 צפיות · לפני 4 ימים
הרב עופר ארז - סיפור יציאת מצרים האישי שלך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - סיפור יציאת מצרים האישי שלך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
45 צפיות · לפני 5 ימים
הרב עופר ארז - סיבת הירידה ל 49 שערי טומאה בכלל ובפרט (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - סיבת הירידה ל 49 שערי טומאה בכלל ובפרט (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
93 צפיות · לפני 6 ימים
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בקימחא דפסחא בקשה אישית 🙏 מהרב עופר ארז שכל אחד יקח חלק בזכות הגדולה
BreslevTube
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בקימחא דפסחא בקשה אישית 🙏 מהרב עופר ארז שכל אחד יקח חלק בזכות הגדולה
8 צפיות · לפני 8 ימים
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בקימחא דפסחא בקשה אישית 🙏 מהרב עופר ארז שכל אחד יקח חלק בזכות הגדולה
BreslevTube
כמידי שנה אנו עוזרים למשפחות בקימחא דפסחא בקשה אישית 🙏 מהרב עופר ארז שכל אחד יקח חלק בזכות הגדולה
9 צפיות · לפני 8 ימים
הרב עופר ארז - שורש חשש לעין הרע (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - שורש חשש לעין הרע (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
25 צפיות · לפני 9 ימים
הרב עופר ארז - מעלת שירי שבת (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - מעלת שירי שבת (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
20 צפיות · לפני 11 ימים
הרב עופר ארז - דרך בחינוך הילדים (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - דרך בחינוך הילדים (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
44 צפיות · לפני 12 ימים
הרב עופר ארז - קשיים בשמירת שבת בתחילת הדרך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - קשיים בשמירת שבת בתחילת הדרך (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
53 צפיות · לפני 13 ימים
הרב עופר ארז - מעלת קריאת מגילת אסתר  (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - מעלת קריאת מגילת אסתר (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
26 צפיות · לפני 14 ימים
הרב עופר ארז - עבודת מרדכי היהודי (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - עבודת מרדכי היהודי (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
39 צפיות · לפני 16 ימים
הרב עופר ארז - סיפור המגילה בתוכינו (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - סיפור המגילה בתוכינו (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
38 צפיות · לפני 18 ימים
הרב עופר ארז - משנכנס אדר מרבים בשמחה  (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - משנכנס אדר מרבים בשמחה (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
56 צפיות · לפני 19 ימים
הרב עופר ארז - דרך ביטול הפחדים ואהבות נפולות (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
BreslevTube
הרב עופר ארז - דרך ביטול הפחדים ואהבות נפולות (חדש שליחת שאלות לרב עופר ארז בקישור למטה)
100 צפיות · לפני 20 ימים
הצג עוד