פאה פקר ד משנה י

0 צפיות · לפני 5 חודשים

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת יבמות דף קיד Daf yomi Yevamot daf 114

דף יומי בוידאו
6 צפיות · לפני 21 שעות

תרומות פרק ג משנה ט

דף יומי בוידאו
3 צפיות · לפני 21 שעות

תרומות פרק ג משנה ח

דף יומי בוידאו
10 צפיות · לפני 21 שעות

דף יומי מסכת יבמות דף קיג Daf yomi Yevamot daf 113

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני יומיים

תרומות פרק ג משנה ו

דף יומי בוידאו
7 צפיות · לפני יומיים

תרומת פרק ג משנה ז

דף יומי בוידאו
9 צפיות · לפני יומיים

תרומות פרק ג משנה ד

דף יומי בוידאו
5 צפיות · לפני 3 ימים

תרומות פרק ג משנה ב

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני 3 ימים

תרומות פרק ג משנה ג

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 3 ימים

תרומות פרק ג משנה ה

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד