מסר קצר לחודש אדר משנכנס אדר מרבים בשמחה האם זה אוטמטי ואיך עושים זאת הרב בן ציון סנה ל' שב

57 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב בן ציון סנה

0149 משניות מסכת שביעית פרק ה משניות ג ד בעברית

הרב בן ציון סנה
1 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף עז באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

0150 משנות מסכת שביעית פרק ה משניות ה ו בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יום

0149 משניות מסכת שביעית פרק ה משניות ג ד באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ג באידיש

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ד באידיש

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יום

0150 משניות מסכת שביעית פרק ה משנה ה ו באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

מסכת יבמות דף עח באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעית פרק משנה ג בעברית

הרב בן ציון סנה
5 צפיות · לפני יום

משניות מסכת שביעחית פרק משנה ה בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יום

הצג עוד