פרשת לך לך תש"פ | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | מעשה אבות סימן לבנים | אורו של אברהם וסוד מסעותיו

43 צפיות · לפני 3 שנים

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו

מבוא לתפילות | שיעור 1 | תקנת תפילות שחרית מנחה וערבית • תפילה אישית ותפילת הציבור | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
79 צפיות · לפני 21 שעות

איך אפשר להתקרב לה' אם אי אפשר להשיגו?? | הדרך לידיעת ה' שלמדנו מהאבות הקדושים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
226 צפיות · לפני 5 ימים

ביאור עקדת יצחק (לימוד משותף בעולת ראיה) | שיעור שני | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
117 צפיות · לפני 5 ימים

תולדות תשפ"ג | הרב ראובן ששון | השיעור השבועי | התבוננות מופלאה ועמוקה על פרשת חפירת הבארות

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
319 צפיות · לפני 7 ימים

חיי שרה תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | 'ויביאה יצחק האוהלה' - סוד הנר, הענן והברכה שבעיסה

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
148 צפיות · לפני 13 ימים

חיי שרה תשפ"ג | היחס למוות ועניין אריכות ימים ושנים | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
270 צפיות · לפני 15 ימים

וירא תשפ"ג | שיעור השבועי | הרב ראובן ששון | אמרי נא אחותי את - סוד לקיחת האמהות על ידי פרעה ואבימלך

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
195 צפיות · לפני 21 ימים

ביאור עקדת יצחק | שיעור ראשון | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
139 צפיות · לפני 21 ימים

וירא תשפ"ג | סוד השם 'ירושלים' - יראה ושלם, חיבור בין שם ואברהם | הרב ראובן ששון

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
196 צפיות · לפני 22 ימים

לך לך תשפ"ג | השיעור השבועי | הרב ראובן ששון | סקירת עומק מופלאה על מסעות אברהם אבינו בפרשה וסודם

ומלאה הארץ דעה - המרכז להפצת דעת ה' ואורו
365 צפיות · לפני חודש

הצג עוד