הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כד שבט התשפב רבי חיים חייקל זאב מילצקי זצל

0 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב אורן נזרית

לאדם מערכי לב I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני 16 שעות

החיזוק היומי I נושא בעול עם חבירו ומכריעות לכף הזכות I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
1 צפיות · לפני 16 שעות

מעשה צדיקים I המהר"ם מרוטנבורג זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני 16 שעות

אור לכג אייר התשפב תורה בציון ג ואור החיים פרשת במדבר ב

הרב אורן נזרית
6 צפיות · לפני יומיים

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כב אייר התשפב רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין זיע'א

הרב אורן נזרית
3 צפיות · לפני יומיים

המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול דרך ארץ I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
4 צפיות · לפני יומיים

מעשה צדיקים I רבי יוסף תאומים זיע"א I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
20 צפיות · לפני יומיים

החיזוק היומי I אינו מגיס ליבו בתלמודו ואינו שמח בהוראה I הרב אורן נזרית שליט"א

הרב אורן נזרית
2 צפיות · לפני יומיים

אור לכב אייר התשפב חופה בציון טז ואור החיים פרשתבמדבר א

הרב אורן נזרית
5 צפיות · לפני 3 ימים

הלכה יומית הנהגות והילולת הצדיקים כא אייר התשפב רבי יוסף וולטך זיע'א

הרב אורן נזרית
4 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד