מי שהפסיק באמצע קריאת המגילה למשך שעה – האם צריך לקרוא שוב מתחילת המגילה?- סימן תר"צ-סעיף ג'-סעיף ה'

0 צפיות · לפני 4 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת יבמות דף עב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

מדוע נֶחְפָּזִים בחליצת התפילין בראש חודש? סימן כ"ה - מאמצע סעיף י''ג ''וביום שיש''- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

מדוע נֶחְפָּזִים בחליצת התפילין בראש חודש? סימן כ"ה- מאמצע סעיף י''ג ''וביום שיש''- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף סו

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף סט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף ע

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף סז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף סה

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת יבמות דף ע

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

באיזה שלב של סוף התפילה ניתן לחלוץ את התפילין?-סי' כ"ה-סע' י''ב ''מי שמניח''- סע' י''ג ''וביום שיש''

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד