*367 Geva Rapp - Haftarat Yitro - Kadosh Kadosh Kadosh:

1 צפיות · לפני 5 חודשים

גבע ראפ

*459 Geva Rapp - Shabbat Choukat - HaShem Aims to LIFE:

גבע ראפ
10 צפיות · לפני 5 ימים

*460 Geva Rapp - Shabbat Choukat - Fighting for The Honor of the Israeli Nation:

גבע ראפ
5 צפיות · לפני 5 ימים

*461 Geva Rapp - Parashat Choukat - The Eretz-Israel Leadership:

גבע ראפ
2 צפיות · לפני 5 ימים

459# גבע ראפ - לשבת חוקת -

גבע ראפ
4 צפיות · לפני 6 ימים

461# גבע ראפ - חוקת -

גבע ראפ
9 צפיות · לפני 6 ימים

460# גבע ראפ - לפרשת חוקת -

גבע ראפ
4 צפיות · לפני 6 ימים

גבע ראפ - מבצע שבתות צה"ל של פנים-אל-פנים:

גבע ראפ
5 צפיות · לפני 6 ימים

*458 Geva Rapp - Haftarat Korach - The Right Way of willing a King:

גבע ראפ
17 צפיות · לפני 14 ימים

*455 Geva Rapp - Yahrzeit of my father in law, R' Shalom BHarav Yossef ZZL - The Tikun of the Spies:

גבע ראפ
21 צפיות · לפני 14 ימים

*457 Geva Rapp - Parashat Korach - Holy Nation, Land & State:

גבע ראפ
10 צפיות · לפני 14 ימים

הצג עוד