פרשת יתרו - המשמעות הדרמטית של כריתת הברית בהר סיני - הרב ינון קלזאן

45 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב ינון קלזאן

דבר תורה קצר לפרשת חקת - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
56 צפיות · לפני יומיים

תנ״ך ואקטואליה - המפתח להבנת המציאות - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
138 צפיות · לפני 4 ימים

טעימה מסוד ״פרה אדומה״ - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
94 צפיות · לפני 4 ימים

פרשת קרח - המהר"ל על עומק מהות עניין ה"גהינום" - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
57 צפיות · לפני 5 ימים

דבר תורה קצר לפרשת קרח - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
60 צפיות · לפני 9 ימים

ספר ״דעת תבונות״ - שיעור מס . 49 - אות קצג'-קצה' - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
45 צפיות · לפני 11 ימים

ה ״מעשר״ - סוד האות יו״ד והסיפרה עשר - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
183 צפיות · לפני 11 ימים

פרשת שלח - ההתנגדות לגזירת הגלות ומחירה - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
138 צפיות · לפני 12 ימים

העימות בין ישראל לבין ישמעאל - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
354 צפיות · לפני 14 ימים

דבר תורה קצר לפרשת שלח - הרב ינון קלזאן

הרב ינון קלזאן
83 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד