מי שחיסר מילה מהמגילה וקורא אותה שנית-צריך גם לברך שנית?-סי' תר"צ-סע' י"ד-אמ' סע' י"ז הגה "יש שכתבו"

0 צפיות · לפני 4 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עט

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי באידיש מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף עח

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 17 שעות

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?- סימן כ"ז- סעיף ד'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף פ

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 17 שעות

האם ניתן להניח תפילין על תחבושת או גבס?- סימן כ"ז- סעיף ד'- סעיף ה'

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 17 שעות

הצג עוד