דף יומי מסכת מועד קטן דף ב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

63 צפיות · לפני 5 חודשים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 5 ימים

הדף היומי סנהדרין דף יג - שיעור בונוס - המחשת החישובים של העיבור

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 5 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עח - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 5 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני 9 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף עג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 11 ימים

מושגים בגמרא: ממזר - מי נחשב ממזר

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני 13 ימים

מושגים בגמרא: תהליך היטמאות המצורע ותהליך טהרת המצורע

דף יומי סיני
25 צפיות · לפני 13 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף ע - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
42 צפיות · לפני 13 ימים

חידושי רב חיים מבריסק על הרמב"ם - הלכות שבת

דף יומי סיני
38 צפיות · לפני 17 ימים

הצג עוד