דף יומי מסכת מגילה דף לב - שיעור בונוס על גלילת וקשירת ספר תורה

28 צפיות · לפני 6 חודשים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף קכ - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
2 צפיות · לפני יום

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף קיז - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף קיג - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני 6 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף קט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
5 צפיות · לפני 7 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף קח - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
2 צפיות · לפני 9 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף קב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
71 צפיות · לפני 14 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף קא - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
70 צפיות · לפני 16 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף ק - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
40 צפיות · לפני 16 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף צט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
36 צפיות · לפני 21 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף צו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
43 צפיות · לפני 22 ימים

הצג עוד