סוד האושר בעולם הזה ולזכות לחיי העולם הבא - הרב מנחם אדרי שליט"א - לפניות וואטאפל0509679447.

129 צפיות · לפני 6 חודשים

הרב מנחם אדרי

תורה לשמה! סרטון חיזוק שיעשה לם את השבוע! הרב מאיר אליהו שליט"א.

הרב מנחם אדרי
711 צפיות · לפני 3 ימים

שיעור מהציון הקדוש של מרן זיע"א "כוונת התפילה". "צמח שבי". הרב מנחם אדרי שליט"א.

הרב מנחם אדרי
750 צפיות · לפני 4 ימים

משיכת נשמות קדושות לבניו - חלק א' (איך להביא ילדים בקדושה ובטהרה) הרב מאיר אליהו שליט"א!

הרב מנחם אדרי
210 צפיות · לפני 5 ימים

באיזה גיל מומלץ ורצוי ללמוד קבלה?👂 הרב מאי אליהו שליט"א.

הרב מנחם אדרי
105 צפיות · לפני 5 ימים

שיעור מדהים וחיזוק בשמירת הברית מטבריה -הרב מנחם אדרי שליט"א!

הרב מנחם אדרי
275 צפיות · לפני 5 ימים

אירוע מעורב - מדהים! אתה רוצה את כל הברכה מהשם יתברך? הסרטון הזה בשבילך!הרב מנחם אדרי שליט"א.

הרב מנחם אדרי
289 צפיות · לפני 5 ימים

מעלת הציצית - סרטון מדהים שחובה לדעת אותו בעל פה! מצווה לשתף!!

הרב מנחם אדרי
150 צפיות · לפני 6 ימים

מי ששומר את הברית? אין תיק חזק☆☆☆☆☆☆הרב מנחם אדרי שליט"א - חזק!

הרב מנחם אדרי
349 צפיות · לפני 6 ימים

העוקד והנעקד והמזבח! סרטון טיל הרב מנחם אדרי שליט"א!

הרב מנחם אדרי
109 צפיות · לפני 7 ימים

מעלת הקידושין! מה אדם מפסיד שהוא לא מתחתן?! הרב מנחם אדרי שליט"א.

הרב מנחם אדרי
148 צפיות · לפני 7 ימים

הצג עוד