באיזה יום מקיימים את מצווֹת הפורים בשכונות שמחוץ לחומות ירושלים העתיקה?- סימן תרפ"ח- סעיף א'-סעיף ד'

0 צפיות · לפני 6 חודשים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף ב

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 19 שעות

האם ניתן לעשות בתים לתפילין מעורות שחוברו בְּדֶבֶק?-סימן ל"ב-סעיף ל''ח-אמ סעיף ל''ט ''עשאם מרובעות''

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 19 שעות

האם ניתן לעשות בתים לתפילין מעורות שחוברו בְּדֶבֶק?-סימן ל"ב-סעיף ל''ח-אמ סעיף ל''ט ''עשאם מרובעות''

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
7 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף ב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף ב

דרשו ה׳ ועוזו
10 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי באידיש מסכת כתובות דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת כתובות דף ג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 19 שעות

הדף היומי מסכת יבמות דף קכב

דרשו ה׳ ועוזו
35 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת יבמות דף קכא

דרשו ה׳ ועוזו
38 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד