דוגמא אישית ממו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע עברית

0 צפיות · לפני 4 חודשים

הרב בן ציון סנה

חי אייר דיני מקצה בשבת סימן פז סעיף יח עד פח א בעברית

הרב בן ציון סנה
3 צפיות · לפני יומיים

מסכת יבמות דף עו באידיש

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

יט אייר דיני מקצה בשבת סימן פח סעיף סעיפים ב עד ו בעברית

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יומיים

פרשת בהר מה עניין שמיטה להר סיני

הרב בן ציון סנה
8 צפיות · לפני יומיים

מסכת יבמות דף עה באידיש

הרב בן ציון סנה
7 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ח בעברית

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ז באידיש

הרב בן ציון סנה
9 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ז בעברית

הרב בן ציון סנה
6 צפיות · לפני יומיים

0146 משניות מסכת שביעית פרק ד משניות ז ח בעברית

הרב בן ציון סנה
2 צפיות · לפני יומיים

משניות מסכת שביעית פרק ד משנה ח באידיש

הרב בן ציון סנה
10 צפיות · לפני יומיים

הצג עוד