הלכות שבת - קעד' - הכנת מאכל לבהמה 🐓 משנה ברורה סימן שכג שכד | חלק 588 | הרב שי עובד

2 צפיות · לפני 5 חודשים

הרב שי עובד

כגודל האמונה ⚡ גודל ההשגחה | הרב שי עובד | ראשון - פרשת במדבר - תשפב

הרב שי עובד
9 צפיות · לפני 6 שעות

איסור יחוד - ד' 🚫 אבן העזר - סימן כב | חלק 20 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
2 צפיות · לפני יום

איסור יחוד - ג' 🚫 אבן העזר - סימן כב | חלק 19 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
32 צפיות · לפני יום

איסור יחוד - ב' | אבן העזר - סימן כב | חלק 18 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
79 צפיות · לפני יומיים

פותחים את ברזי השפע 🗝 הרב שי עובד | חמישי - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
72 צפיות · לפני 3 ימים

איסור יחוד - א' 🚫 אבן העזר - סימן כא כב | חלק 17 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
76 צפיות · לפני 4 ימים

אין סתם בעולם ⚖ הרב מאיר דוד שמואלי | שלישי - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
7 צפיות · לפני 5 ימים

שמע בני מוסר אביך 🚥 הרב שי עובד | שני - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
153 צפיות · לפני 6 ימים

שכל מעשיך יהיו לשם שמים 🧭 הרב שי עובד | ראשון - פרשת בחוקותי - תשפב

הרב שי עובד
104 צפיות · לפני 7 ימים

להתרחק מן העריות ❗ אבן העזר - סימן כא | חלק 16 | הרב שי עובד

הרב שי עובד
81 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד