*שיחה חשובה במעשיהם של צדיקים וחיזוק האמונה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

227 צפיות · לפני 5 חודשים

הרב דוד חבושה הי׳ו

*הקשר המופלא בין ספי' הוד ללג' בעומר בסוד יעקב אבינו.והטעם שגדל עץ חרוב מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
1 צפיות · לפני יום

*חידושים ורמזים יקרים לפרשת בהר מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
3 צפיות · לפני 4 ימים

*סוד עשרת תלמידי רש"בי. והוד וההדר והמעשה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
36 צפיות · לפני 5 ימים

*הטעם שרש"בי משתמש בלשון "תא חזי" בזוהר ומעלת קבלת הבזיונות בשתיקה מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
73 צפיות · לפני 6 ימים

*סודות בקבלה עפ"י הבן איש חי בתורת רש"בי מפי רבי דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
7 צפיות · לפני 7 ימים

*קוים לדמותו של הגאון ר' אליהו אבא שאול זצ"ל וסיפור לידת רש"בי .וניצוצו בהאר"יזל ר' דוד חבושה הי׳ו

הרב דוד חבושה הי׳ו
38 צפיות · לפני 7 ימים

*חקירה נפלאה בשם של רש"בי לפני ואחרי שהיה במערה מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
70 צפיות · לפני 8 ימים

*סיפורים מהממים בהשגחה פרטית והטעם שנקרא רש"בי בוצינא קדישא מפי רבי דוד חבושה הי"ו*

הרב דוד חבושה הי׳ו
354 צפיות · לפני 9 ימים

*חידושים מופלאים לפרשת אמור מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
60 צפיות · לפני 11 ימים

*עניינא דיומא ונשמת רש"בי בסוד יצחק אבינו מפי הרב דוד חבושה שליט"א*

הרב דוד חבושה הי׳ו
8 צפיות · לפני 13 ימים

הצג עוד