דף יומי מסכת מגילה דף טז - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

2 צפיות · לפני 5 חודשים

דף יומי סיני

מושגים בגמרא: ממזר - מי נחשב ממזר

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני יום

מושגים בגמרא: תהליך היטמאות המצורע ותהליך טהרת המצורע

דף יומי סיני
2 צפיות · לפני יום

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף ע - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
41 צפיות · לפני יום

חידושי רב חיים מבריסק על הרמב"ם - הלכות שבת

דף יומי סיני
37 צפיות · לפני 5 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
36 צפיות · לפני 5 ימים

מושגים בגמרא: נכסי צאן ברזל מול נכסי מילוג

דף יומי סיני
27 צפיות · לפני 5 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 8 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף סב - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 9 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף נו - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 14 ימים

דף יומי מסכת מסכת יבמות דף נד - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
7 צפיות · לפני 16 ימים

הצג עוד