משניות ברכות פרק ב משנה ד

0 צפיות · לפני 6 חודשים

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת יבמות דף קטז Daf yomi Yevamot daf 116

דף יומי בוידאו
8 צפיות · לפני 20 שעות

תרומןת פרק ד משנה ג

דף יומי בוידאו
24 צפיות · לפני 20 שעות

תרומות פרק ד משנה ד

דף יומי בוידאו
10 צפיות · לפני 20 שעות

תרומות פרק ד משנה ב

דף יומי בוידאו
7 צפיות · לפני יומיים

yevamot115

דף יומי בוידאו
2 צפיות · לפני יומיים

תרומות פרק ד משנה א

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת יבמות דף קיד Daf yomi Yevamot daf 114

דף יומי בוידאו
6 צפיות · לפני 3 ימים

תרומות פרק ג משנה ט

דף יומי בוידאו
3 צפיות · לפני 3 ימים

תרומות פרק ג משנה ח

דף יומי בוידאו
10 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת יבמות דף קיג Daf yomi Yevamot daf 113

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 4 ימים

הצג עוד