הרב שניאור זלמן לוריא : גלות הנפש ופגעי הטכנולוגיה.

39 צפיות · לפני 5 חודשים

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי

הרב בנימין חותה : הלכות יום טוב - שבועות.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
190 צפיות · לפני יומיים

הרב אהרן בוטבול : הלכות תפילה- קדיש.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
271 צפיות · לפני יומיים

הרב גדעון בן משה: הלכות יום טוב שחל במוצאי שבת.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
402 צפיות · לפני 3 ימים

הרב נחמן ארוש : פרשת במדבר . וכן לקראת חג השבועות.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
84 צפיות · לפני 3 ימים

הרב אברהם עובדיה : עמל התורה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
82 צפיות · לפני 3 ימים

הרב שניאור זלמן לוריא : רבי שמעון בר יוחאי . פנימיות ולב של כל יהודי - סוד הגאולה.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
94 צפיות · לפני 6 ימים

הרב יעקב סיני : לקראת חג השבועות- איסור הכנה משבת ליום טוב או לחול.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
211 צפיות · לפני 7 ימים

הרב אלמוג לוי : ערב לג לעומר . דמותו הנשגבה של רבי שמעון בר יוחאי.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
194 צפיות · לפני 8 ימים

הרב בנימין חותה : שירת הים וכן דילוגים למי שאיחר לתפילת שחרית.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
165 צפיות · לפני 9 ימים

הרב גדעון בן משה: הלכות יום טוב- מוקצה. ביטול כלי מהיכנו. רחיצת כל גופו.

כולל חזון עובדיה מושב בן זכאי
209 צפיות · לפני 10 ימים

הצג עוד