Mishpatim/ Parshat Shkalim משפטים ופרשת שקלים

0 צפיות · לפני 3 שנים

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט

פרשת יתרו: מעלתה ועצמתה של השמיעה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
4 צפיות · לפני יום

פרשת יתרו: השבת - מפתח לחיים

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
47 צפיות · לפני יומיים

פרשת בשלח: ממצרים לים סוף... ולתורה, הדרך לכל הברכה והצלחה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
43 צפיות · לפני 8 ימים

בשלח- מתי באמת יצאנו ממצרים

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
11 צפיות · לפני 8 ימים

ט''ו בשבט: נטיעה וצמיחה ומה שביניהם

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
151 צפיות · לפני 15 ימים

בא- מה עושה פרשת פדיון חמורים בתפילין

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
38 צפיות · לפני 16 ימים

פרשת וארא: המצוות והמכות במצרים - והשפעתן על חיינו

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
42 צפיות · לפני 22 ימים

וירא - מתי משה רבינו שאל את ה׳ שאילה ולא קיבל תשובה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
8 צפיות · לפני 22 ימים

פרשת שמות: משה רבינו - הגילו והנסתר בחייו והלימוד לחיינו. הרב מאיר גולדויכט

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
47 צפיות · לפני חודש

שמות - מה היה השיעור הראשון באמונה שבורא עולם מלמד את משה רבינו

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
49 צפיות · לפני חודש

הצג עוד