test

9 צפיות · לפני חודש

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו

הכל זה בחזקת פיקדון / דברי תורה עם יסודות לחיים

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
90 צפיות · לפני 6 ימים

ליקוטי תורה שנאמרו השבוע / חידושים עצומים / חודש שבט

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
89 צפיות · לפני 9 ימים

בזמן הזה הקב"ה משלם לאדם עוד בחייו

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
176 צפיות · לפני 10 ימים

הילולת הבבא סאלי / חשיבות לימוד התורה

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
2 צפיות · לפני 10 ימים

למה שרפו את כל הספרים של הרמב"ם

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
86 צפיות · לפני 10 ימים

Shuva's Android Event

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
4 צפיות · לפני 11 ימים

שאלות ותשובות / יסודות עצומים לחיים

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
314 צפיות · לפני 19 ימים

פרשת ויגש / ויוסיף יושית ידו על עיניך

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
6 צפיות · לפני חודש

שיעור השבועי פרשת ויגש / יעקב אבינו מלכות יהודה ויוסף הצדיק

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
11 צפיות · לפני חודש

נר חמישי / שיעור בבורו פארק אלפים הגיעו לקבל פני הצדיק

Rabbi pinto - הרב יאשיהו פינטו
83 צפיות · לפני חודש

הצג עוד