אֵילוּ שלבים מהכנת המצה נכללים בחובת העשייה 'לשמהּ'?- שיעור 1280

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

'העוסק במצוה פטור מן המצוה'- סימן ע' סעיף ד'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 20 שעות

'העוסק במצוה פטור מן המצוה'- סימן ע' סעיף ד'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לד

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לב

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לח

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לא

דרשו ה׳ ועוזו
2 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי מסכת נדרים דף לו

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לג

דרשו ה׳ ועוזו
1 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לז

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 20 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף לה

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני 20 שעות

הצג עוד