הדף היומי מסכת ראש השנה דף לד

0 צפיות · לפני חודשיים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

קריאת מגילה- במגילה שלא שירטטו בה את השורות?-סי' תר"צ-מאמצע סע' י"ח "ויש להסתפק"-סימן תרצ"א- סעיף א'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

טו בשבט - ראש השנה לאילנות

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

מה כתבו על העצים שהיו מרעישים בקריאת 'המן'?-ס' תר"צ- אמ' סע' י"ז "יש שכתבו"-אמ' סע' י"ח "ויש להסתפק"

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

האם ניתן לקרוא בספר תורה שנכתב מתוך הזיכרון ולא בהעתקה מתוך הכתב?- סימן תרצ"א- סעיף ב'- סעיף ג'

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

טו בשבט - דרך הלימוד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

טו בשבט - דרך הלימוד

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

Daf Yomi Shiur in English Masechet Moed Katan Daf 9

דרשו ה׳ ועוזו
0 צפיות · לפני 21 שעות

הצג עוד