הדף היומי מסכת ברכות דף נב

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

האם מותר להתפלל ולברך בשפה זרה?- סימן ק"א סעיף ב'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

האם מותר להתפלל ולברך בשפה זרה?- סימן ק"א סעיף ב'- סוף הסימן

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף יט

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף יט

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני יום

הדף היומי באידיש מסכת נזיר דף יז

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני יום

הדף היומי מסכת נזיר דף יח

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יום

הצג עוד