הדף היומי מסכת ברכות דף לט Daf yomi Berachos daf 39 שמואל נבון

0 צפיות · לפני 3 שנים

דף יומי בוידאו

נדרים לד דף יומי מסכת נדרים דף לד Daf yomi Nedarim daf 34 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
2 צפיות · לפני 6 ימים

nedarim35

דף יומי בוידאו
5 צפיות · לפני 6 ימים

nedarim36

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 6 ימים

nedarim37

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני 6 ימים

נדרים לב ❤️דף יומי מסכת נדרים דף לב Daf yomi Nedarim daf 32

דף יומי בוידאו
8 צפיות · לפני 9 ימים

נדרים לג דף יומי מסכת נדרים דף לג Daf yomi Nedarim daf 33

דף יומי בוידאו
4 צפיות · לפני 9 ימים

nedarim31

דף יומי בוידאו
6 צפיות · לפני 9 ימים

נדרים כט דף יומי מסכת נדרים דף כט Daf yomi Nedarim daf 29

דף יומי בוידאו
6 צפיות · לפני 13 ימים

נדרים ל דף יומי מסכת נדרים דף ל Daf yomi Nedarim daf 30

דף יומי בוידאו
2 צפיות · לפני 13 ימים

נדרים כז דף יומי מסכת נדרים דף כז Daf yomi Nedarim 27שמואל נבון

דף יומי בוידאו
9 צפיות · לפני 13 ימים

הצג עוד