הדף היומי באידיש מסכת ברכות דף לג

0 צפיות · לפני 3 שנים

דרשו ה׳ ועוזו

הדף היומי מסכת נדרים דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
9 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני 17 שעות

האם מותר לאשה להסתובב בביתהּ ברגליים יחפות?- סימן ע"ד סעיף ה'- סימן ע"ה אמצע סעיף א' "ויש אומרים"

דרשו ה׳ ועוזו
5 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי באידיש מסכת נדרים דף מד

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 17 שעות

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כג - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מג

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני יומיים

הנוגע במקומות המכוסים כשהם נקיים – האם צריך ליטול ידיו?- סימן ע"ד סעיף ב'- סעיף ד'

דרשו ה׳ ועוזו
6 צפיות · לפני יומיים

הנוגע במקומות המכוסים כשהם נקיים – האם צריך ליטול ידיו?- סימן ע"ד סעיף ב'- סעיף ד'

דרשו ה׳ ועוזו
4 צפיות · לפני יומיים

הדף היומי מסכת נדרים דף מב

דרשו ה׳ ועוזו
8 צפיות · לפני 3 ימים

הדף היומי הירושלמי מסכת ברכות דף כב - אידיש

דרשו ה׳ ועוזו
3 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד