דף יומי ברכות דף כד Dafyomi Berachos daf 24 שמואל נבון

0 צפיות · לפני שנתיים

דף יומי בוידאו

דף יומי מסכת מועד קטן דף יז Daf yomi Moed katan daf 17 להצלחת עירא רפופורט

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 11 שעות

פאה פרק ב משנה ד

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 11 שעות

פאה פרק ב משנה ה

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני 11 שעות

דף יומי מסכת מועד קטן דף טז Daf yomi Moed katan daf 16 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני יום

פאה פרק ב משנה ג

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

פאה פרק ב משנה ב

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יום

דף יומי מסכת מועד קטן דף טו Daf yomi Moed katan daf 15 שמואל נבון

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

פאה פרק ב משנה א

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

פאה פרק א משנה ו

דף יומי בוידאו
0 צפיות · לפני יומיים

פאה פרק א משנה ד

דף יומי בוידאו
1 צפיות · לפני 3 ימים

הצג עוד