דף יומי מסכת ברכות דף כז - שיעור קצר וברור

25 צפיות · לפני 3 שנים

דף יומי סיני

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף יא - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מגילה דף יא - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
1 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף יא - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
4 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף יא - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני יומיים

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף י - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
2 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף י - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
8 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף ט - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
10 צפיות · לפני 3 ימים

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף ט - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
11 צפיות · לפני 4 ימים

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף ח - השיעור המשולב: לימוד מהתרשים וקריאה בגמרא

דף יומי סיני
9 צפיות · לפני 5 ימים

דף יומי מסכת מסכת נזיר דף ח - שיעור קצר וברור במיוחד בליווי תרשים

דף יומי סיני
3 צפיות · לפני 5 ימים

הצג עוד