ליקוטי מוהר"ן, תורה ב', ציון במשפט תיפדה - הרב חגי מזור שליט"א

0 צפיות · לפני 3 שנים

פשיטא pshita

שפת אמת, ראש השנה תרנ״ו, אנכי בעלתי בכם - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני יום

שפת אמת, ראש השנה תרנ״ז, אוהבם נדבה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
7 צפיות · לפני יום

שפת אמת, ראש השנה תר״נו, קול תורה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
6 צפיות · לפני יום

שפת אמת, ראש השנה תרנ״ו, סוד הצמצום - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 5 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ד׳, מאכל בסוכה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
9 צפיות · לפני 6 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ג׳, שנים מקרא אחד תרגום - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
2 צפיות · לפני 7 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ב׳, שמחת תורה - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
46 צפיות · לפני 8 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ב׳, שלמות לשון הקודש - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
4 צפיות · לפני 9 ימים

ליקוטי הלכות, סוכה ב׳, תיקון הקילקול הכללי - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
8 צפיות · לפני 10 ימים

שפת אמת, ראש השנה תרנ״א, יום חגינו - הרב חגי מזור שליט״א

פשיטא pshita
38 צפיות · לפני 12 ימים

הצג עוד