וארא תש"ף|שפה החדשה{5}של התגלות ה'|מחכמי ספרד:הרב עובדיה הדאיה והשדי חמד|הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

0 צפיות · לפני 3 שנים

הרב משה אלחרר

{1452}הפטרת פרשת תולדות{3}בעיון-עזרא הסופר מעיד על אהבת ה' לישראל-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
8 צפיות · לפני יומיים

{1502}הפקר בית דין הפקר{2}מסכת כתובות-נושאים כלליים{3}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
7 צפיות · לפני 3 ימים

{1451}הפטרת פרשת תולדות - אהבת ה' הגדולה והנצחית לעם ישראל-הרה"ג הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
24 צפיות · לפני 3 ימים

{1501}אשה נקראת שדה-ביטוי חיובי או שלילי ?מסכת כתובות-נושאים כלליים{2}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
1 צפיות · לפני 3 ימים

{1451}מסכת כתובות|הפקר בית דין -הפקר|נושאים כלליים{1}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי{תשפ"ג}

הרב משה אלחרר
5 צפיות · לפני 3 ימים

{1450}הפטרת פרשת תולדות{1}תשפ"ג עזרא הסופר לעומת דורנו-שנאת עשיו והמקטרגים על עם ישראל-הרב משה אלחרר

הרב משה אלחרר
30 צפיות · לפני 11 ימים

{1449}הפטרת פרשת חיי שרה{2}הבגדים-חיצוניות לעומת מבט פנימי על הפרט והכלל-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
9 צפיות · לפני 11 ימים

{1448}הפטרת פרשת חיי שרה{1}תשפ"ג|הצבת גבולות והערכת ההמון לפי הבגדים-הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
6 צפיות · לפני 16 ימים

{1447}פסיקה לפי מסורת הפסיקה לעומת פסיקה לפי סברות וחומרות-מרן{הרב שלום משאש זצ"ל}לעומת...הרב אלחרר

הרב משה אלחרר
10 צפיות · לפני 17 ימים

{1446}יראת השמיים המופלאה של עובדיה הנביא|הפטרת פרשת וירא תשפ"ג{3}הרב משה אלחרר רב העיר שלומי

הרב משה אלחרר
11 צפיות · לפני 18 ימים

הצג עוד