Dvar Torah Va’era דבר תורה וארא

0 צפיות · לפני 3 שנים

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט

ט''ו בשבט: נטיעה וצמיחה ומה שביניהם

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
76 צפיות · לפני 3 ימים

בא- מה עושה פרשת פדיון חמורים בתפילין

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
38 צפיות · לפני 4 ימים

פרשת וארא: המצוות והמכות במצרים - והשפעתן על חיינו

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
41 צפיות · לפני 10 ימים

וירא - מתי משה רבינו שאל את ה׳ שאילה ולא קיבל תשובה

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
8 צפיות · לפני 10 ימים

פרשת שמות: משה רבינו - הגילו והנסתר בחייו והלימוד לחיינו. הרב מאיר גולדויכט

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
47 צפיות · לפני 17 ימים

שמות - מה היה השיעור הראשון באמונה שבורא עולם מלמד את משה רבינו

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
49 צפיות · לפני 18 ימים

פרשת ויחי - הדרך להצלחתינו להנהיג: בבית, במשפחה, ובציבור. הרב מאיר גולדויכט

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
8 צפיות · לפני 24 ימים

ויחי- מי המוביל בין מנשה ואפרים בברכת יעקב

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
67 צפיות · לפני 25 ימים

פרשת ויגש: המפגש בין יוסף ליעקב והשפעתו על חיינו- הרב מאיר גולדויכט

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
80 צפיות · לפני חודש

ויגש- מה אני לוקח ליום יום מהמפגש בין יוסף יהודה ובנימין

Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
110 צפיות · לפני חודש

הצג עוד