"ואמרו לי מה שמו"- שפת אמת לפרשת שמות -הרב יהושע שפירא

0 צפיות · לפני 3 שנים

ישיבת רמת גן

פרשת וישלח- סיפור הגאולה של הדור שלנו! | דבר תורה לפרשת וישלח | הרב דודי ליטמן

ישיבת רמת גן
7 צפיות · לפני 9 שעות

ויצב יעקב מצבה על קברתה- היא מצבת קבורת רחל | שיעור לפרשת תולדות | הרב בנימין רוזנצוויג

ישיבת רמת גן
48 צפיות · לפני יום

איך מוצאים את הטוב בתוך התסבוכת | ליקוטי מוהר"ן תורה סד- שיעור 9 | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
11 צפיות · לפני יום

טוב ה' בדורנו- ב | פנים נסתר וחוץ גלוי | אל ה' ואל טובו- לב | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
53 צפיות · לפני יום

מסירות נפש על קדושת עם ישראל | אגדתא טז | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
9 צפיות · לפני יום

הלכות חנוכה- א | הדלקת נרות חנוכה | צורבא מרבנן- סבב חדש- נז | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
5 צפיות · לפני יום

שכם- שליטה בחומריות | שיעור לפרשת וישלח | הרב דודי דודקביץ'

ישיבת רמת גן
122 צפיות · לפני יום

לילך בדרך עקומה? | שפת אמת לפרשת וישלח- תרמו | הרב יהושע שפירא

ישיבת רמת גן
40 צפיות · לפני יום

סולם מוצב ארצה- בארץ ישראל! וראש מגיע השמימה- לה' יתברך! | שיעור לפרשת ויצא | הרב דודי דודקביץ'

ישיבת רמת גן
90 צפיות · לפני 8 ימים

מהדרין מן המהדרין בנר חנוכה | שיעור כללי- חנוכה | הרב בן ציון אלגאזי

ישיבת רמת גן
50 צפיות · לפני 8 ימים

הצג עוד