Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
214 עוקבים
פרשת ויקהל פקודי: מה בין חכמת הלב לחכמת השכל? הרב מאיר גולדויכט
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פרשת ויקהל פקודי: מה בין חכמת הלב לחכמת השכל? הרב מאיר גולדויכט
7 צפיות · לפני 6 ימים
ויקהל - פקודי: מבראשית לפרשת החודש, מאז ועד היום
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
ויקהל - פקודי: מבראשית לפרשת החודש, מאז ועד היום
39 צפיות · לפני 6 ימים
פרשת כי תשא -מעלתה, יחודה ואמירתה של פרשת הכתורת
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פרשת כי תשא -מעלתה, יחודה ואמירתה של פרשת הכתורת
49 צפיות · לפני 13 ימים
כי תשא- יחודה ומעלתה של נשיאת חן
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
כי תשא- יחודה ומעלתה של נשיאת חן
5 צפיות · לפני 14 ימים
פורים - הרב מאיר גולדויכט תשפ״ג
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פורים - הרב מאיר גולדויכט תשפ״ג
40 צפיות · לפני 16 ימים
פרשת תצוה- המנורה, השבת, ופורים
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פרשת תצוה- המנורה, השבת, ופורים
121 צפיות · לפני 20 ימים
פרשת תרומה: כיצד זוכים לחיי שמחה ולנשיאות חן? הרב מאיר גולדויכט
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פרשת תרומה: כיצד זוכים לחיי שמחה ולנשיאות חן? הרב מאיר גולדויכט
82 צפיות · לפני חודש
תרומה- איך נראו פני הכרובים הצמודים לארון ברית ה׳
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
תרומה- איך נראו פני הכרובים הצמודים לארון ברית ה׳
25 צפיות · לפני חודש
משפטים- מה המחבר בין 53 המצוות שבפרשה
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
משפטים- מה המחבר בין 53 המצוות שבפרשה
27 צפיות · לפני חודש
פרשת שקלים: כופר נפש - הכיצד? הרב מאיר גולדויכט
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פרשת שקלים: כופר נפש - הכיצד? הרב מאיר גולדויכט
45 צפיות · לפני חודש
פרשת יתרו: מעלתה ועצמתה של השמיעה
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פרשת יתרו: מעלתה ועצמתה של השמיעה
5 צפיות · לפני חודש
פרשת יתרו: השבת - מפתח לחיים
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פרשת יתרו: השבת - מפתח לחיים
49 צפיות · לפני חודש
פרשת בשלח: ממצרים לים סוף... ולתורה, הדרך לכל הברכה והצלחה
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
פרשת בשלח: ממצרים לים סוף... ולתורה, הדרך לכל הברכה והצלחה
44 צפיות · לפני חודשיים
בשלח- מתי באמת יצאנו ממצרים
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
בשלח- מתי באמת יצאנו ממצרים
11 צפיות · לפני חודשיים
ט''ו בשבט: נטיעה וצמיחה ומה שביניהם
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
ט''ו בשבט: נטיעה וצמיחה ומה שביניהם
151 צפיות · לפני חודשיים
בא- מה עושה פרשת פדיון חמורים בתפילין
Rav Meir Goldwicht הרב מאיר גולדוויכט
בא- מה עושה פרשת פדיון חמורים בתפילין
38 צפיות · לפני חודשיים
הצג עוד